Donasjoner

Hvis du ønsker å donere bluesmateriale til oss sørger vi for å bevare og gjøre tilgjengelig sakene dine for et interessert publikum. Dine donasjoner mottas med stor takk. Du kan føle deg trygg på at materialet blir bevart for ettertiden.

© Copyright 2019 Europas Bluessenter.
Publiseres med eRedaktør fra itum logo