EBS i New York

Internasjonal avtale i boks

I begynnelsen av oktober var daglig leder Espen Fjelle i New York sammen med representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i anledning inngåelse av en samarbeidsavtale mellom HSN og Rock And Roll Forever Foundation (RRFF). Little Steven tok initiativet til å danne RRFF for noen år siden, og han fikk med seg Bruce Springsteen, Bono, Jackson Browne og Martin Scorsese som grunnleggere. RRFF er en non-profit organisasjon som jobber for mer og bedre musikkundervisning i skolen. De har de siste årene utarbeidet et omfattende nettbasert pensum som tilbys alle amerikanske lærere å benytte i sin undervisning, helt gratis. Pensumet ligger åpent på på teachrock.org – sjekk det ut! De to siste årene har Little Steven’s Blues School på Notodden hatt samarbeid med RRFF, dette er foranledningen til at høgskolen nå også velger å inngå en avtale. Signeringen ble fortatt av Steven Van Zandt fra RRFF og Geir Salvesen fra HSN backstage på The Paramount Theater i Huntington, NY rett før Steven skulle på scenen med sitt band, the Disciples of Soul den 4. oktober. 
Den nye blueslinja ved HSN campus Notodden får med dette både nasjonale (Èuropas Blues Senter, Notodden Blues Festival) og internasjonale (Rock And Roll Forever Foundation) partnere.
 
Steven Van Zandt og Geir Salvesen signerer avtale i New York. Foto: Heidi Klaastad.
 
Den inneholder også video fra signeringen med Little Steven
 
 
© Copyright 2019 Europas Bluessenter.
Publiseres med eRedaktør fra itum logo